Een terugblik op het online congres NEXT

Normal 405f390ab22bbb6297f1266e6ff5f7a0030cd689
05-04-2021 | 16:00

Hoe draagt u bij aan een gezonde leefstijl van de kinderen op uw basisschool? Hoe maakt uw school de kinderen weerbaarder, gelukkiger en gezonder? Hoe leert u gezonde gewoonten aan op het vlak van gezonde voeding en bewegen? Hoe besteedt u aandacht aan het sociaal-emotioneel welbevinden zodat kinderen met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten?

Omdat werken aan een gezonde leefstijl op school steeds meer een prioriteit vormt, organiseerde de Gezonde School het online congres NEXT dat plaatsvond op woensdag 31 maart 2021. Een congres voor iedereen die in, op of rond school werkt aan een gezonde leefstijl voor de kinderen en het schoolteam.

 

SAMEN aan zet

Circa 1.000 deelnemers zochten de verbinding op met elkaar en diverse experts om informatie in te winnen over gezondheidsbevordering in het onderwijs.

Tijdens de plenaire sessies stond centraal dat het onderwijs nood heeft aan financiële steun en begeleiding om het welbevinden van de kinderen structureel te verankeren. De tafelgasten waren het algeheel eens over het feit dat het structureel samenwerken met lokale en regionale partners aan een gezonde leefstijl in, op én rond de school leidt tot de beste resultaten. Het is zoeken voor scholen naar een plan van aanpak en de middelen om daadwerkelijk te starten. Een school heeft de steun van de gemeente nodig om partijen met elkaar te verbinden, samen richting te geven en (financieel) perspectief te creëren. “Een lokaal preventieakkoord is een goede trigger.”; aldus Paul Oomens - directeur MBO Raad en voorzitter Gezonde School. Hij vervolgde; “Uit persoonlijke verhalen ontstaat urgentie en uit urgentie ontstaat intentie.”

 

Persoonlijke zingeving

Voor deze persoonlijke verhalen was ruimte tijdens de 50 workshops. Er ontstond een spontane kennisuitwisseling tussen de deelnemers aan de hand van casussen en polls onder begeleiding van de workshopleiders. Een terugkerende tendens van de deelsessies was ‘persoonlijke zingeving’ als de sleutel tot succes. Breng mensen in beweging door in gesprek te gaan over gezondheid als middel en niet als doel op zich. Volwassenen en kinderen worden op allerlei dimensies gezonder wanneer ze de eigen regie nemen.

 

Bepaal SAMEN de koers

Een effectieve en efficiënte samenwerking met de ouders bevordert het welbevinden van het kind. De betrokkenheid van ouders bij initiatieven op school is bepalend. Dit blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Scholen die de ouderbetrokkenheid willen vergroten, moeten de ouders actief betrekken bij het vormgeven van een gezonde schoolomgeving. Vragen naar de mening van de ouders en in gesprek gaan over de persoonlijke belangen helpt de school om samen de koers te bepalen.

 

Terugblikken

Tal van ervaringen, inzichten en handvatten werden uitgewisseld. Heeft u het congres gemist? Meld u hier gratis aan zodat u de opnames terug kunt kijken. Dit is mogelijk tot eind april. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke login. Onze keuze viel op volgende workshops:

Ronde 1

 • 1.3. Als gemeente aan de slag met een gezonde leefstijl bij kinderen met Gezonde Kinderopvang en Gezonde School
 • 1.7. Top 6 inspirerende voorbeelden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
 • 1.8. Nederlandse ervaringen met het IJslandse preventiemodel ?
 • 1.9. Aan de slag met Gezonde School: Waar begin je?
 • 1.14. Wat beïnvloedt de werkwijze van scholen rondom gezondheid en welzijn?

Ronde 2

 • 2.7. Met Hart en Ziel werken aan het welbevinden van leerlingen en overzicht van best practises.
 • 2.9. Ouders betrekken bij bewegen op school
 • 2.15. Op weg naar een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving
 • 2.16. De invloed van de schoolomgeving op de eetkeuzes van leerlingen
 • 2.19. 2+1+2: een fit idee

Ronde 3

 • 3.4. Positieve Gezondheid op school - wat kan het toevoegen? Kindtool positieve gezondheid in het PO
 • 3.5. Ouderbetrokkenheid stimuleren: hoe doe je dat?
 • 3.9. De Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • 3.13. De Specialist Sportieve en Gezonde School als bruggenbouwer

 

SAMEN aan de slag

Hoe gaat u van start? Door gewoon te beginnen. Samen met Schoolfruit en de Fruitvriendjes. Wij hebben een speciale zomeractie om uw school op weg te helpen naar een gezonde schoolomgeving. De zomeractie is tweeledig. Enerzijds betrekt u de ouders door met ze in gesprek te gaan. Via een ouderpeiling brengt u hun wensen, behoeften en ideeën in kaart. Anderzijds oefent u direct impact uit op de gezondheid van de kinderen door ze te voorzien van gezonde tienuurtjes op school gedurende de laatste schoolweken. De uitkomst is dat de voordelen van schoolfruit in de praktijk voelbaar zijn. Op korte tijd creëert u gezonde gewoonten én draagvlak bij de ouders. Bovendien levert de ouderpeiling concrete handvatten op voor het gezonder maken van uw school. Meer over de zomeractie leest u hier.