De Oscar Romeroschool: een omgeving waar kinderen kunnen groeien tot wie ze zijn!

21-05-2021 | 15:38

Met behulp van het Jeugdeducatiefonds maakt de Oscar Romeroschool gezonde tussendoortjes mogelijk voor 215 kinderen! Het Jeugdeducatiefonds helpt de ontwikkelingskansen te vergroten bij kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Alle kinderen verdienen gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Gezonde voeding is hier onderdeel van.

Sinds 2 jaar biedt de school middels het EU-Schoolfruit Programma 20 weken per jaar groente en fruit aan op de vaste fruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Aanvullend op dit programma krijgen de kinderen tot aan de zomervakantie schoolfruit. Dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds worden 3.870 porties fruit mogelijk gemaakt! Daarnaast werkt de school samen met een leefstijlcoach die 1 keer per maand aanwezig is en middels fitmetingen de gezondheid in kaart brengt, opvolgt en aanpakt op individueel niveau waar nodig. Ook ouders worden betrokken en bewust gemaakt van voedingskeuzes.

Waar kansen liggen, moet je keuzes maken. Van tevoren bedenken wat het effect is op de kinderen en daarvoor gaan, aldus Thomas Hardie, interne cultuurcoördinator sinds 2007 bij de Oscar Romeroschool. Onze basisschool kiest voor een brede ontwikkeling met activiteiten binnen en buiten het curriculum zodat we de kinderen kunnen opleiden tot competente rebellen.

Kinderen uit kansarme gezinnen hebben een veilige basis nodig waar ze kunnen zijn wie ze zijn. We leren hoe ze keuzes maken en er trots op zijn. Naast een regulier lesaanbod is het inzetten op socialisatie en gezondheid even belangrijk. In samenwerking met structurele partners zoals de School Sport Vereniging (SSV) Crooswijk kunnen we elk schooljaar een breed scala aan activiteiten organiseren. De Oscar Romeroschool ziet externe vakleerkrachten als een volwaardig teamlid. Deze betrokkenheid zorgt voor een hecht team en bevordert de ontwikkeling van het kind. En met succes! Blije en gezonde kinderen, daar doen we het voor.

Al ruim 15 jaar doet de school mee aan “Lekker Fit”. Dit project is onderdeel van het actieprogramma “Voeding en Beweging” van de gemeente Rotterdam en resulteert onder meer in 3 beweegmomenten per week waarbij de kinderen les krijgen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Als Brede school wordt een uitgebreid naschools aanbod van ontwikkelingsactiviteiten aangeboden waaraan kinderen 4 dagen per week kosteloos kunnen deelnemen. In de school is een medewerker aangesteld die zorgt voor de dagelijkse organisatie.

Lees hier meer over hoe de Oscar Romeroschool bewegingsonderwijs inzet om de gezondheid van de kinderen te bevorderen.

 

Het Jeugdeducatiefonds (JEF) creëert kansen

Sinds 3 jaar is de Oscar Romeroschool een gecertificeerde JEF school en maakt daarmee aanspraak op financiële steun. Wat de samenwerking zo prettig maakt tussen de basisschool en het Jeugdeducatiefonds? Het uitgangspunt is vertrouwen in de professionaliteit van de school. Dit geeft de school de vrijheid om keuzes te maken en effectief aan de slag te gaan met de ontwikkelingskansen. Maar het Jeugdeducatiefonds gaat nog een stapje verder! Het fonds faciliteert contacten tussen de school én andere partijen zoals de ABN AMRO Foundation zodat kinderen van kansarme gezinnen kunnen deelnemen aan geweldige evenementen zoals het ABN AMRO Tennistoernooi. Wilt u uw basisschool laten certificeren zodat u ook in aanmerking komt voor een subsidie? Dankzij de zomeractie heeft u een concrete casus in handen waarvoor u steun kunt aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Jeugdeducatiefonds.