Een succesvolle appelverkoop voor Archipelschool Magistraal

22-12-2021 | 08:33

Archipelschool Magistraal in Middelburg vindt gezonde voeding voor kinderen heel belangrijk. “Dagelijks een stuk fruit voor alle kinderen draagt bij aan een gezondere leefstijl.” aldus directrice Oriana Pattinama. De school realiseert het hele jaar schoolfruit door middel van subsidies en eigen inzamelactiviteiten. Zo neemt de school jaarlijks deel aan het EU-Schoolfruitprogramma en krijgt dan 20 weken gratis fruit en groente dankzij een financiering van de Europese Unie. Voor de overige 20 weken organiseert de school in nauwe samenwerking met de ouders activiteiten waarmee ze geld inzamelen voor de fruitpot van school. Met succes want in november hebben de kinderen van deze basisschool maar liefst 854 euro netto opbrengsten opgehaald via een appelverkoop. Met behulp van het Fruitvriendjes betaalplatform werden de appels van tevoren veilig en contactloos betaald. Nadat de kinderen ongeveer 400 kilo appels hebben verkocht, kwamen de buren, vrienden, familie en kennissen hun zakje appels ophalen tijdens de Appelmarkt.

Waarom koos Archipelschool Magistraal voor een appelverkoop van de Fruitvriendjes?

Het is een laagdrempelige inzamelactie, eenvoudig te organiseren dankzij het veilig betaalplatform van de Fruitvriendjes met een persoonlijke QR code. De QR code konden we printen op een zelfontworpen flyer en meegeven aan de kinderen. Appeltje-eitje. Het mooie resultaat van vorig schooljaar stimuleerde ons om de appelverkoop te herhalen. Iedereen eet appels, en zeker voor een goed doel. Bovendien waren de kinderen extra fanatiek want de leerling die het meest aantal zakken appels verkocht, werd tijdens de Appelmarkt extra in het zonnetje gezet! Een grandioos initiatief voor een mooi doel.

Via een totaalaanpak beoogt de school gezonde kinderen die zich lekker in hun vel voelen. Naast gezonde tienuurtjes heeft deze basisschool de reguliere gymlessen uitgebreid met een uniek beweegaanbod. Met trots behaalde de school het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat ze voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Bent u benieuwd wie het schoolfruit nog meefinanciert voor deze school? Laat u hier inspireren door de samenwerkingspartners van deze school.